Wzór 52. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego (nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym, 3 lata pracy)