Wzór 53. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego (nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym, 5 lat pracy)