Wzór 54. Wniosek nauczyciela o niestosowanie przepisów dotyczących awansu zawodowego