Wzór 55. Wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego