Wzór 58. Informacja o braku możliwości otwarcia stażu (nieprzepracowanie wymaganego okresu)