Wzór 60.  Zgoda na wprowadzenie zmian w planie rozwoju zawodowego