Wzór 62. Informacja o przedłużeniu stażu nauczyciela