Wzór 9. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty