Wzór. 2 Zobowiązanie do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego w trakcie stażu