Wzór. 6 Informacja o przedłużeniu powierzenia funkcji opiekuna stażu