Wzór 1. Informacja dla obecnego pracownika o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej