Wzór 3. Procedura przejścia na wersję elektroniczną dokumentacji pracowniczej