Wzór 5. Informacja dotycząca dokumentacji pracowniczej w związku z ustaniem zatrudnienia