Wzór 13. Zgoda na wykorzystanie wizerunku (wersja I)