Wzór 14. Zgoda na wykorzystanie wizerunku (wersja II)