Wzór 16. Klauzula informacyjna o prowadzonym monitoringu (wersja I)