Wzór 17. Klauzula informacyjna o prowadzonym monitoringu (wersja II)