Wzór 19. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkole (wersja I)