Wzór 20. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkole (wersja II)