Wzór 22. Przykładowy zapis w regulaminie pracy - monitoring pomieszczeń pracodawcy