Wzór 24. Polityka  korzystania z usług podmiotów przetwarzających