Wzór 26. Ogłoszenie o wprowadzeniu monitoringu w szkole