Wzór 27. Ogłoszenie szkoły niepublicznej o wprowadzeniu monitoringu wizyjnego