Wzór 28. Protokół z konsultacji z organami wewnątrzszkolnymi w sprawie monitoringu