Wzór 31. Protokół przekazania kopii nagrania z systemu monitoringu