Wzór 34. Rejestr działań w systemie monitoringu wizyjnego