Wzór 36. Wykaz miejsc, w których znajdują się kamery monitoringu wizyjnego