Wzór 37. Wykaz komputerów z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie nagrań z systemu monitoringu wizyjnego