Wzór 39. Elementy pisemnego upoważnienia dla kontrolującego