Wzór 45. Monitoring w szkołach publicznych i niepublicznych – porównanie rozwiązań