Wzór 47. Wskazówki Prezesa UODO dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego