Wzór 5. Wniosek o zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego