Wzór 51. Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia monitoringu w szkole (wersja I)