Wzór 52. Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia monitoringu w szkole (wersja II)