Wzór 8. Zastrzeżenia do protokołu kontroli (wersja I)