Pismo w sprawie przywrócenia do pracy nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym