Pismo w sprawie wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela wskutek odmowy przywrócenia do pracy