WZÓR 1. Wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego