WZÓR 10. Stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy z mocy prawa