WZÓR 34. Rozwiązanie umowy o pracę nauczyciela za wypowiedzeniem (placówki niesamorządowe)