WZÓR 35. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy (placówki niesamorządowe)