WZÓR 4. Decyzja o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków