WZÓR 4. Przeniesienie nauczyciela z urzędu za jego zgodą do innej szkoły