WZÓR 6. Zgoda dyrektora na przeniesienie nauczyciela do innej szkoły