Wzór 7. Zawiadomienie nauczyciela o możliwości zapoznania się z projektem oceny pracy