WZÓR 8. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia kryteriów zwolnień nauczycieli