WZÓR 9. Pismo do związku zawodowego w sprawie konsultacji wypowiedzenia stosunku pracy nauczyciela