Wzór. Umowa o pracę na czas określony dla nauczyciela zatrudnionego za zgodą kuratora zawarta z przyczyn organizacyjnych