Wzór. Umowa o pracę na czas określony zawarta w związku z organizacją nauczania