Wzór. Umowa o pracę z osobą niebędącą nauczycielem zatrudnioną za zgodą organu prowadzącego